KENNELNS MERITERADE HUNDAR


Maråsens R-kull
Född: 2008-12-23
ScHH3 IPO2 BH Elitefrisco vd Daelenberghütte -
KORAD SpH3 Maråsens Qinja
RAZZ MH, Gdk BH-prov
KORAD REMO MH, högre spår gk
RAFFE MH
PH RIVER MH, Polishund, Gk RPS L-test & lämplig att provas
som polisiär tjh.hund/väktarhund,ägare:RPS
PH RILA MH Gk RPS L-test & lämplig att provas som polisiär
tjh.hund/väktarhund, ägare: RPS
KORAD ROXI MH, lägre spår
RALLY MH, Gdk BH-prov, lägre spår gk
RIZZLA MH, Gk RPS L-test & lämplig att provas som polisiär
tjh.hund/specialsök/väktarhund
RIPZI MH, lägre spår, Lydn.kl 3. Norge
KORAD LPI LP2 REJKA MH, Lydn.kl 3, högre spår.

Maråsens P-kull
Född: 2003-05-08
IPOI Markalléns Nemo-Cool Trax Azka
LPI KORAD PLEX MH,Gk anlagstest Tjh Bev. FV,
Gk exteriörbeskrivning, Lydnadskl. 2, Lägre klass spår
IPOI IPO2 IPO3 PAGO MH, BH-prov,
Gk exteriörbeskrivning, IPO III
PAXO MH, Gk anlagstest Tjh bev. HV.
PAXA MH, Högre klass spår godkänd,
Gk exteriörbeskrivning
IPOI IPO2 BSL2 PROXY MH, BH-prov, Gk exteriörbeskr. IPO 3

Maråsens N-kull
Född: 2002-04-29
IPOI Markalléns Nemo-Maråsens Kama
NIXA MH

Maråsens L-kull
Född: 1999-04-09
SBCH KORAD Trebökens Kompis-KORAD Superioues Grape
KORAD TJH LPI, LPII LUKAS K-prov, MH, elitklass spår certp,
lydnadskl. III, Tjänstehund Cert Bevakning Fv,
DM-1:a 2001 DM-1:a 2002 i Tjänstehund Bev. Fv,
SM-6:a i Tjänstehunds Bev. 2001
& SVENSK MÄSTARE 2002 i Tjänstehund Bev. Fv
KORAD LOKE MH, elitklass sök Certp. lägre klass spår
TJH LESCO K-prov, MH, Gk Högre klass spår & sök, lydnadskl. III,Tjänstehund Cert Bev. Fv
Korningens mentaldel +1 146 p.
KORAD TJH LEXUS K-prov, MH, elitklass spår,
Tjänstehund Cert Bev. Marinen
TJH LPI LORD K-prov, MH, lägre klass spår, lydnadskl. III, Tjänstehund Cert Bev. Fv
Korningens mentaldel +2 237 p.
LITZA K-prov, MH, lägre klass spår, lydnadskl. 2
(Borttagen 2001 pga bukspottkörtelfel)

Maråsens J-kull
Född: 1996-07-02
SBCH SLCH KORAD Rabanns Axe-KORAD Maråsens Dara
IPO1 KORAD JAXE MH, lägre klass spår,
lägre klass skydds godk, IPO I
TJH BHPI JACK MH, lägre klass spår,
Tjänstehund Cert Bev. Hv, BH, BHP I
1 ökl Ck, 2 bhkl,
JAGA MH, lägre klass spår

Maråsens H-kull
Född: 1994-11-10
Ch TJH Polarulvens Brico-Korad Maråsens Carrie TJH HETS, K-prov, MH, högre klass spår godk,
Tjänstehund Cert Bev. FV
KORAD HUNTER, K-prov, Gk RPS L-test+1, 2 Ukl, Väktarhund

Maråsens F-kull
Född: 1993-05-03
Korad Maråsens Azaar-Korad Maråsens Carrie FALCON, Gk RPS L-test+1, Väktarhund
FALKA, BOK, lägre klass spår

Maråsens D-kull
Född: 1991-05-20
Ch TJH Polarulvens Brico-Bolanas Roulette TJH DERROW, BOK, elitklass spår certpoäng.
lydnadsklass 3,
L-test +1, Tjänstehund Cert Bev. Fv
DJANGO, BOK, lägre klass spår
SUCH DIVA, BOK, elitklass spår & rapport,
högre klass skydds godk,
KM 1:a spår, DM 1:a rapport 1999, 1 ökl, 3 cert
KORAD TJH DARA, BOK, lägre klass spår,
Tjänstehund Cert Bev. Fv, godkänt Miljöprov
DENCY, BOK, 1 ökl

Maråsens B-kull
Född: 1988-11-25
Warro v Fichtenspitze- Bolanas Roulette BELLIC, K-prov, 1 Junk 3 Junkk HP, 1 ökl 2 skl
BELLON, BOK, lägre klass spår, lydnadsklass 2
BREDO, appell klass godkänd
BERIE, lägre klass spår, lydnadsklass 2
TJH KORAD BARVA, BOK, elitklass spår, lydnadsklass 2,
Tjänstehund Cert Bev. 2 ökl
KORAD BIRKE, BOK, högre klass spår godk.,
lydnadsklass 2

Maråsens S-kull
Född: 2011-10-15
IPO3 Cartagena Felix Rex -
KORAD SpH3 Maråsens Qinja
SANGO MH, lägre spår
SOLO MH,
PH SANDOR Gk RPS L-test & lämplig att provas som polisiär tjh.hund/väktarhund, ägare:RPS
SARGO MH, lägre spår
SPENCER MH
SACKO MH, lägre spår
SODA MH, högre spår
SAGA

Maråsens Q-kull
Född: 2004-10-02
BHPI Como vom Rurdamm - Maråsens Kama
PH TJH 3 QOX, MH, Gk RPS L-test & lämplig att provas som polisiär tjh.hund/specialsök/väktarhund
KORAD TJH QANGAS, MH, Gk anlagstest TJH Bev. TJH.Cert i Bevakning. DM 3:a i Bevakn.-09. Korad 511 p. Gk RPS L-test & lämplig att provas som polisiär tjh.hund/specialsök/väktarhund
KORAD QVIDDE, MH, Korad 466 p.
KORAD QINJA, MH, elitklass spår, Korad 448 p.
KORAD QVIRRA, MH, elitklass spår, 1:a Ökl. Korad 396 p.

Maråsens O-kull
Född: 2002-10-23
SBCH KORAD Birkelands Verax - KORAD Maråsens Maffia
ORK, MH
OXI, MH, Elitklass spår certp. Gk exteriörbeskrivning,
1:a Brukshundsklass
ODEXA, MH, Högre klass spår, Gk exteriörbeskrivning
OXANA, MH, 1 ukk 1 ukkl,
Korningens mentaldel + 202p

Maråsens M-kull
Född: 2000-05-01
PH Whios Greve Goliat-KORAD Superious Grape MANDOLIN, MH, Korningens mentaldel +2 172 p.
KORAD MINUS, MH, Gk lägre klass spår
KORAD MAFFIA, MH, elitklass spår certp,
lydnadsklass 3, 1:a BHKLT.
KORAD MELISSA, MH, elit klass spår, 2 ökl,Gk L-test RPS & lämplig att provas som polisiär tjh.hund/specialsök/väktarhund
LPI MINTA, MH, lägre klass spår, lydnadsklass 2

Maråsens K-kull
Född: 1997-12-01
Uch Bch Lch TJH Korad Phafos Karate Kid- Maråsens Gatzie
KIRON, lägre klass spår, BIR valp SBK Kymlinge-98
LPI LPII KIRRI, lägre rapport, lydnads klass III,
4:a U-SM lydnadskl 2 2:a U-SM appelklass rapport, 2 ökl
KAMA, K-prov, MH, 1 junkl 1 Junkk
KIWI, BIR valp SKK -98, 1 junkl 1 Junkk

Maråsens I-kull
Född: 1995-07-30
Falco v Merlin-Korad Maråsens Dara
ITZO, K-prov, MH, elit klass spår godk.
IMO, K-prov, MH, lägre klass spår, L+3 4-6 mån
IDGIE, K-prov, MH, 1 Junkl 1 Junkkl HP CK, 1 Ukl 1 Ukkl
IPSIE, K-prov, MH,
KORAD IMMA, K-prov, MH, LP I, lägre klass spår,
lydnads klass 2, 1 Junkl 1 Junkk HP
ISCA, K-prov, MH
KORAD TJH ILSE, K-prov, MH, Tjänstehund
Cert Bev. FV
IRRY, K-prov, MH
IRJA, K-prov, MH

Maråsens G-kull
Född: 1993-09-05
Uch Markallens Jimbo-Uch Casalands Indie
KORAD TJH GIRAX, K-prov, UHP lägre klass spår, lydnadskl. 2, Tjänstehund Cert Bev. FV, 1 ökl Cert BIM, V 2
KORAD GRANDO, BOK, elitklass spår 2 Cert, 1 ökl 2 skl
KORAD TJH SUCH GASTON, BOK,UHP elitklass spår, högre klass skydds godk. Gk RPS L-test +2, Väktarhund, Tjänstehund Cert Bev FV, 1 ökl, 3 Cert, SG 5 SSM 18-24 mån
KORAD GARP, BOK, högre klass spår, RPS-test +2,
1 ökl, 2 skl CK.
GATZIE, K-prov, högre klass spår, lydnadsklass 3,
Gk anlagstest TJH FV, 1 ökl, Cert BIM
GINNY, K-prov, lägre klass spår, L+5 SSM 10-12 mån. 1 Junkl 1 Junkkl HP, 1 Ukl 3 Ukkl HP, ökl CK, 1 Vetkl 1 Vetkkl

Maråsens E-kull
Född: 1991-11-17
Brico av Perlegården-Triumphs Odette
EMIR, BOK, RPS-test +1, Väktarhund
ENJO, lydnadsklass 2
KORAD ETZEL, BOK
EPOS, K-prov, SG 5 Norsk vinner 18 - 24 mån,
Funk.analys 240 poäng
KORAD EGRI, BOK, högre klass spår godkänd,
RPS-test +2, 1 ökl 3 skl
ESPRI, BOK

Maråsens C-kull
Född: 1990-01-27 Int Ch Yasso v Furstenberg-Triumphs Odette
CLARION, BOK, högre klass spår, högre klass skydds godk. 1 ökl 5 skl
CLAPTON, BOK, lägre klass spår
CHICA, BOK, lägre klass spår, lydnadskl. 2
KORAD CARRIE, K-prov, 1 Junkl 1 Junkkl, 2 ökl

Maråsens A-kull
Född: 1987-09-03 Int Ch Zoltan Blue Iris- Korad Boulanas Roulette
KORAD ATZE, BOK, elitklass spår, elitklass sök, lydnadskl.2, 1 ökl 4 skl,
KORAD ANDO, BOK, lägre klass spår, Gk RPS L-test +1, Väktarhund
KORAD AZAAR, BOK, elitklass spår, högre klass skydds godk. Högre klass sök, RPS +2 ,1 ökl CERT BIM
AMOS, BOK
AVANTI, BOK, lägre klass spår, 1 ökl,
KORAD TJH AGIR, BOK, högre klass spår, Korad, L-test +2, Tjänstehund Cert Bev. FV
AKINE, BOK
AMICA, BOK